Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning mv.)

Amnesty Internationals bemærkninger til udkast om ændring af udlændingeloven (ændring af Flygtningenævnets sammensætning mv.) kan læses her.