Høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.m.