Høringssvar vedr. udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi

Høringssvar vedr. udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, 4 august 2016

Amnestys anbefalinger til Udenrigsministeriet, hvordan menneskerettighederne kan fremmes og uddybes i strategien

Læs høringssvaret her