Høringssvar over udkast til forslag om ændring af udlændingeloven (Tålt ophold mv.)

Høringssvar over udkast til forslag om ændring af udlændingeloven

Læs hele høringssvaret her