Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af udvisningsreglerne m.v.)

Læs Amnesty Internationals bemærkninger til ovennævnte forslag om ændring af udvisningsreglerne i udlændingeloven her.