Henvendelse fra Amnesty International til udenrigsminister Anders Samuelsen