Høringssvar vedr. Forsvarsministeriets udkast til militærmanual om folkeret i internationale militære operationer

Høringssvar vedr. Forsvarsministeriets udkast til militærmanual

Forsvarsministeriet har fremsendt udkast til militærmanual om folkeret i internationale militære operationer og anmodet om vores eventuelle bemærkninger hertil.

Læs høringssvaret her