Høringssvar: vedr. lømmepakke

Høringssvar om lømmelpakke

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed. (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden)

Læs høringssvaret her