Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Amnesty International er glade for, at menneskerettighederne er skrevet eksplicit ind i faget Almen dannelse (KLM) under Lærernes Grundfaglighed.

Vi mener dog, at det er nødvendigt og formålstjenligt, at menneskerettighederne bliver skrevet ind flere steder, eksempelvis ved at inddrage dem eksplicit i de relevante fags videns- og færdighedsmål. En sådan inddragelse mener vi, er i tråd med forliget om læreruddannelsen. Menneskerettighederne har deres berettigelse i flere fag i folkeskolen. I høringssvaret kommer vi med forslag til inddragelse af menneskerettighederne i fagene Dansk, Samfundsfag og Engelsk.

Læs høringssvaret her