Høringssvar om strategien for den fremadrettede danske udviklingspolitik

Udkast til strategi for dansk udviklingspolitik

Læs høringssvaret her