Brev til retsudvalget

Input til ændringer af lovforslaget til en ny samtykkelov fra Amnestys hovedkontor i London.