Fælles høringssvar om regeringens tryghedspakke

Sammen med Mellemfolkeligt Samvirke og Nyt Europa, som en del af Globalt Fokus’ Civic Space Arbejdsgruppe, har vi skrevet et høringssvar til et lovforslag hvor politiet kan udstede et ’tryghedsskabende’ opholdsforbud.

Vi er bekymret for lovforslaget og dens indvirken på en række menneskerettigheder. Vores anbefalinger handler primært om retten til bevægelsesfrihed, domstolsgaranti, retten til privatliv, retten til at demonstrere fredeligt og retten til ikke at blive diskrimineret.