Høringssvar: Forslag til samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

Amnesty Danmark har nærstuderet udkastet til Danmarks nye voldtægtslov og peger i sit høringssvar på en række områder, som kan forbedres, hvis voldtægtsofre skal have den bedst mulige retssikkerhed.

Læs høringssvaret fra Amnesty Danmark