Anbefalinger til Danmarks kommende udenrigspolitiske strategi

Den danske udenrigsminister har annonceret, at der skal laves en ny Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi for Danmark. Amnesty har lavet dette notat med vores anbefalinger til strategien, så menneskerettigheder kommer til at stå helt centralt.