Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten

Ændring af lov om udenrigstjenesten

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Begrænsning af fremmedkrigeres adgang til bistand fra udenrigstjenesten.

Læs høringssvaret her