Høringssvar: Bemærkninger til epidemiloven

I sit høringssvar til Danmarks epidemilov efterlyser Amnesty mere parlamentarisk kontrol, transparens og domstolsprøvelse.