Udtalelse til FN’s menneskerettighedsråd om situationen i Myanmar

Under den seneste session i FN’s menneskerettighedsråd (HRC47), der fandt sted fra den 21. juni til den 14. juli 2021, kom Amnesty International med følgende udtalelse omkring situationen i Myanmar.

I udtalelsen opfordrede vi FN’s medlemslande til at sætte politik til side og arbejde sammen om at holde gerningsmændene for de alvorlige menneskerettighedsovertrædelser ansvarlige. Det kan de gøre ved at pålægge højtstående embedsmænd i Myanmar økonomiske sanktioner, ved at indføre en global våbenembargo samt ved at sikre flygtninge beskyttelse i nabolandene.