Anbefalinger vedr. frihedsberøvelser og Ellebæk

Sammen med DIGNITY har vi sendt et brev til Justitsministeren med vores bekymringer og anbefalinger vedrørende Udlændingecentret Ellebæk.

I brevet anbefaler vi blandt andet, at der tages særlige hensyn til sårbare udlændinge; at frihedsberøvelsen bør være sidste udvej og så kortvarig som mulig; og at isolation-og observationsrum ikke bør anvendes.