Brev til justitsministeriet angående logning

Amnesty International Danmark sendte den 25. oktober bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger af teletrafik (logning) m.v.