Høringssvar til erhvervsministeriet

Amnesty International Danmark finder, det er positivt, at det franske formandskabs udkast til rådskonklusioner vedr. offentlige udbud lægger vægt på øget inddragelse af bæredygtig udvikling, når det kommer til offentlige indkøb. Men dette er ikke tilstrækkeligt.

Der er behov for fokus på social bæredygtighed og menneskerettighederne og på behovet for en revision af EU’s udbudsdirektiv med henblik på at sikre, at offentlige institutioner går foran, når det handler om at sikre ansvarlig virksomhedsadfærd gennem udøvelse af due diligence i overensstemmelse med FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder.

Dette lægger både FN, OECD og EU-parlamentet vægt på. Der er desuden behov for lovkrav om gennemsigtighed og rapportering overfor offentligheden på området samt at pris ikke må udgøre eneste kriterie for tildeling af kontrakter.