Høringssvar til lovforslag om asyl til folk på flugt fra Ukraine

Amnesty International hilser det velkomment, at regeringen med dette lovforslag (L 145 ) lægger op til at yde hjælp til nogle af de fordrevne fra Ukraine, samt påtænker at sikre dem en række rettigheder, og en værdig og tryg eksistens under deres midlertidige ophold i Danmark.

Vi er dog af den overbevisning, at alle asylansøgere og flygtninge bør have adgang til de samme rettigheder i Danmark, jf. princippet om ikke-diskrimination. Derfor bør tilgangen overfor ukrainerne være en løftestang for andre grupper asylansøgere og flygtninge, så disse tildeles flere rettigheder og muligheder under deres ophold i Danmark.

Behovet for en særlov for ukrainere er opstået fordi det danske asylsystem administreres så restriktivt, at fordrevne fra Ukraine for nuværende formentlig ikke vil kunne få beskyttelse i Danmark, hverken under Udlændingelovens §7.1, §7.2, eller under §7.3. Derudover vil den nye midlertidighed, der er indført selv for folk der er blevet tildelt asyl, også skabe udfordringer hvis konflikten i Ukraine ikke stabiliseres indenfor et par år. Nøjagtigt som den gør i forbindelse med folk der er flygtet fra en række andre humanitære kriser.

Endelig tages der/tager Amnesty afstand fra at særloven finansieres ved at tage over 2 milliarder fra den danske udviklingsbistand, der ellers skulle gå til verdens fattigste.”