Høringssvar til Københavns Kommunes handleplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser

Det er positivt, at udkastet til handleplanen anerkender og inddrager de minoritetsborgere, som har en dobbeltminoritet og som er særlig udsat for dobbeltudfordringer, når det vedrører racisme, diskrimination og hadforbrydelser. Amnesty anbefaler blandt andet, at handleplanen bliver mere konkret ift. initiativer på handleplanens fokusområder.