Høringssvar om udvidelse af tildækningforbuddet

Vi har skrevet et høringssvar om udvidelsen af tildækningsforbuddet. I august 2018, trådte tildækningsforbuddet i kraft på offentlige steder i Danmark. Nu er der kommet et lovforslag om, at dette også skal gælde for alle skoler og uddannelsesinstitutioner. Dette strider imod en række menneskerettigheder som blandt andet religionsfrihed, retten til privatliv og ytringsfrihed, der alle er skrevet ind i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, samt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I lovforslaget påstås det, at tildækningsforbuddet er en del af en kamp for kvinders frihedskamp og integration. Dette er vi i Amnesty International uenige i. Kvinder skal selv kunne bestemme, hvordan de går klædt, det er rigtig frihed.