Høringssvar om samtykke i Grønland/Nunarput

Amnesty ser det som rigtig positivt, at der indføres en samtykkebasseret voldtægtsbestemmelse i Grønland/Nunarput. Vi peger dog på en række områder, som bør forbedres, hvis voldtægtsofre i Grønland/Nunarput skal have den bedst mulige retssikkerhed. Dette bl.a. fjernelsen af beskrivelse om tidligere passivitet under samleje, som en anledning til at betragte passivitet under et efterfølgende samleje, som samtykke. Derudover anbefaler vi i Amnesty, at der følger midler med til at implementere ændringen i lovgivningen, gennem undervisning af fagprofessionelle i retssystemet.