Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Vi har skrevet høringssvar til den danske regerings lovforslag om at ville flytte 300 fængselspladser til et fængsel i Kosovo. Amnesty ser en række problematikker, når det gælder den juridiske ramme, overholdelsen af menneskerettighederne – især når det gælder forbuddet mod tortur, mishandling og nedværdigende behandling, samt retten til privat-og familieliv og ikke diskriminations princippet.