Amnestys høringssvar – UPR evaluering

Danmark blev eksamineret ved FN’s Menneskerettighedsråds såkaldte UPR-mekanismer i foråret 2021. Her kom en række lande med en række anbefalinger til Danmark for at få forbedret flygtninges rettigheder, kampen mod racisme mv.

Danmark har i alt accepteret 211 af de i alt 288 anbefalinger, som Danmark modtog i forbindelse med UPR-eksaminationen i 2021.

I forbindelse med en midtvejsevaluering af, hvordan det går med menneskerettighederne i Danmark, har Amnesty skrevet bemærkninger til de anbefalinger fra lande, som DK ikke valgte at acceptere. Læs høringssvaret der især belyser følgende områder: racisme og diskrimination, flygtninge og virksomhedernes ansvar.