Anbefalinger til retsudvalget

Amnesty International, dansk afdeling og DIGNITY afholder foretræde for Folketingets retsordførere den 23. marts. Forud for dette har vi sendt vores anbefalinger til politikerne om, hvorfor krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden skal kriminaliseres særskilt i dansk ret.