Skyggerapport til FN’s Torturkomité

Amnesty International Danmark har sammen med en række øvrige organisationer været med til at udfærdige en skyggerapport til FN’s Torturkomité.

I rapporten opfordrede vi FN’s Torturkomité til at kigge på 28 særlige emner – især på flygtningeområdet.

FN’s Torturkomité har forholdt sig aktivt til vores anbefalinger, og Komitéen retter nu særlige kritikpunkter til Danmark, som bør forbedre menneskerettighederne på en række områder.

Komitéens rapport kan også findes her