Høringssvar til erhvervsministreriet

EU-kommissionen har den 16. marts 2023 fremlagt et lovforslag om europæiske forsyningslinjer til kritiske råstoffer, der bruges i mikrochips, i alt fra smartphones til elbilers batterier, solpaneler, men også radar- og våbensystemer. Amnesty støtter op om omstillingen til bæredygtig energi, men tager samtidig kraftigt afstand fra de systematiske menneskerettighedskrænkelser som udvindingen af råstoffer og mineraler ofte medfører.

I dette høringssvar til regeringen understreger Amnesty, at det er afgørende, at loven om kritiske råstoffer samtænker behovet for råstof-udvinding og forsyningskæder med hensyn til menneskerettigheder. Dette gælder både for medlemsstaternes geopolitiske relationer overfor strategisk udvalgte partner-stater og virksomheders ansvar, når det handler om udvinding, forarbejdning og import af kritiske råstoffer. Det er blandt andet vigtigt at virksomheder viser respekt for grundlæggende arbejdstagerettigheder og oprindelige folks og andre lokalsamfunds rettigheder.