50.698 danskere beder regeringen genoptage hjælpen til kvoteflygtninge

Onsdag den 15. marts mødtes Amnesty Danmark med Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg, som Amnesty opfordrede til at genoptage Danmarks støtte til FN’s kvoteflygtningeprogram. Med til mødet havde Amnesty underskrifter fra mere end 50.000 danskere fra alle dele af landet, som opfordrer regeringen til atter at tage imod 500 flygtninge årligt.

50.698 danskere og Amnesty Danmark er ikke tvivl:

Danmark bør genoptage sin aftale med FN, så Danmark fortsat bidrager til at afhjælpe den globale flygtningekrise ved at tage imod mindst 500 af verdens mest sårbare flygtninge årligt.

Og det var også budskabet til Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg, da Amnesty fysisk overrakte de tusinder af underskrifter til hende på Christiansborg onsdag d. 15 marts.

”På ganske kort tid har vi modtaget underskrifter fra tusindvis af danskere. Det viser, hvor mange der egentlig mener, at det er rigtigt at støtte FN’s program for genbosætning af flygtninge. Danmarks støtte vil have en enorm betydning for det enkelte menneske, som vi kan løfte ud af kummerlige og usikre vilkår i nærområderne, og det vil være med til at styrke den globale opbakning til et af det bedste værktøjer, vi har, til at håndtere den aktuelle globale flygtningekrise”, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.

Støjberg: Stillingtagen efter sommerferien

Til Dagbladet Politiken, som var mødt op for at dække overrækkelsen af de mange danske underskrifter, gav Inger Støjberg sit syn på opfordringen fra danskernes om at genoptage kvoteflygtningeprogrammet:

»Vi lavede et midlertidigt stop for kvoteflygtninge, fordi vi ganske enkelt havde svært ved at følge med. Jeg har hele tiden annonceret, at når vi kommer hen på den anden side af sommerferien, så tager vi stilling til, hvordan verden ser ud. Om vi igen skal tage kvoteflygtninge, eller om vi venter en tid med det«, sagde Inger Støjberg på trappen til Christiansborg. 

Brud med lang dansk tradition

Begrebet kvoteflygtninge, som bruges i FN’s genbosættelsesprogram, henviser til sårbare eller udsatte flygtninge, som flyttes fra et land, der har forsøgt at beskytte dem, til et andet land, som har tilbudt at tage imod dem.

Normalt er det FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), som koordinerer genbosættelsen af kvoteflygtninge.

Danmark har taget imod kvoteflygtninge siden 1978 og har siden 1989 taget imod cirka 500 kvoteflygtninge om året. Men i september blev ordningen suspenderet på ubestemt tid.

”Det er helt uforståeligt, at man ikke vil tage imod flere af de allermest sårbare flygtninge, når vi har en humanitær katastrofe, der kræver, at alle lande byder ind. Dette burde ikke være et spørgsmål om geografi, men om at finde fælles løsninger og tilbyde mest mulig hjælp til mennesker på flugt”, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty.

De mange danske underskrifter er blandt andet indsamlet via Amnestys aktionsnetværk Lifeline: