Afghanistan: Præsident bremser kontroversiel lov

Amnesty International glæder sig over, at præsident Karzai ikke skriver under på et lovforslag, som beskytter gerningsmænd i volds- og voldtægtssager.

Efter internationalt pres har Afghanistans præsident Hamid Karzai besluttet, at han ikke skriver under på et kontroversielt lovforslag, som ville forhindre familiemedlemmer i at vidne mod hinanden i sager om vold og voldtægt. Forslaget var problematisk, ifølge Amnesty, fordi hovedparten af vold mod kvinder og piger foregår i familien – med børn eller andre familiemedlemmer som eneste vidner.

Læs om lovforslaget her

Vigtigt skridt

“Præsident Karzai har taget et vigtigt skridt ved ikke at underskrive loven, så volds- og voldtægtsforbrydere ikke slipper for straf. Men han må samtidig sikre, at voldsofre og voldtægtsofre får en retfærdig retssag, og at de får vidnebeskyttelse”, siger Horia Mosadiq, som er researcher i Afghanistan for Amnesty International.

Hun fastslår, at lovforslaget var en trussel mod den fremgang, der ellers har været for kvinders rettigheder i Afghanistan: 

“I forhold til diskrimination af kvinder og piger ville lovforslaget have taget Afghanistans kvindesyn flere århundreder tilbage”, fortæller Horia Mosadiq.

Plads til forbedring

I 2009 blev der udarbejdet 20 love under den såkaldte Elimination of Violence Against Women, som kriminaliserer vold og diskrimination af kvinder og skal forhindre tvangsægteskaber og ægteskab med mindreårige. Men ifølge Amnesty International er loven fortsat ikke fuldt ud implementeret i hele Afghanistan.