Alarmerende stigning i henrettelser i 2015


Alarmerende stigning i henrettelser i 2015

Amnesty International har i 2015 registreret det højeste antal henrettede i verden siden 1989. Iran, Pakistan og Saudi-Arabien tegner sig for 90 procent af årets 1.634 henrettelser, mens USA havde det laveste antal henrettelser siden 1991. Fire lande afskaffede dødsstraf, og for første gang er flertallet af verdens lande nu fri for dødsstraf.

Med Iran, Pakistan og Saudi-Arabien som verdens førende statsbødler oplevede verden i 2015 en dramatisk stigning i antallet af henrettelser. I alt blev 1.634 mennesker henrettet. Det er en stigning på over 50 procent i forhold til 2014, hvor Amnesty noterede 1.061 henrettelser, og samtidig det højeste antal henrettelser, som Amnesty International har registreret siden 1989. Tallet inkluderer ikke Kina, hvor flere tusinde mennesker formentlig blev henrettet, men hvor data om dødsstraf er en statshemmelighed.

”Stigningen i henrettelser sidste år er dybt foruroligende, og vi har ikke set så mange mennesker henrettet i de seneste 25 år. Iran, Pakistan og Saudi-Arabien har alle sendt folk i døden i et hidtil uset tempo og ofte efter dybt uretfærdige retssager. Det sker ud fra den fejlagtige præmis, at dødsstraf gør os alle mere trygge”, siger Salil Shetty, international generalsekretær i Amnesty. 

De tre lande var tilsammen ansvarlige for 89 procent af alle henrettelser i 2015, hvis man ser bort fra Kina. Iran henrettede 977 mennesker – en stigning fra 743 i 2014. Langt størstedelen blev dødsdømt for narkotikarelaterede forbrydelser. Pakistan sendte 320 mennesker i galgen – det højeste antal, siden Amnesty i 1977 indledte sin kampagne for at afskaffe dødsstraf. Og Saudi-Arabien tog livet af 158 mennesker – en stigning på 76 procent i forhold til 2014. De fleste blev halshugget med sværd, men myndighederne benyttede også henrettelsespelotoner og udstillede i visse tilfælde de dræbte til offentligt skue. Både Kina, Iran og Saudi-Arabien idømte dødsstraf for lovovertrædelser, der ligger under de internationale standarder for ”mest alvorlige forbrydelser”, herunder blasfemi, narkohandel, korruption og utroskab.

Lys i mørket

”De lande, der henretter deres borgere, tilhører heldigvis en lille og stadigt mere isoleret minoritet. Størstedelen af verdens lande har vendt ryggen til dødsstraf, og yderligere fire lande fjernede i 2015 denne barbariske straf fra deres lovgivning”, siger Salil Shetty med henvisning til Fiji, Madagaskar, Congo og Surinam.

For første gang i historien har majoriteten af verdens lande – 102 – dermed elimineret dødsstraf fuldstændig fra deres nationale lovgivninger. Reelt er det 140 lande, der i praksis ikke længere anvender dødsstraf. I 1977 var det kun 16 lande, der havde afskaffet dødsstraf.

USA bevæger sig også tættere på et opgør med dødsstraf. I alt blev 28 mennesker henrettet – det laveste antal siden 1991 – og der blev afsagt 52 dødsdomme, hvilket er det laveste niveau siden 1977. I Europa er det kun Hviderusland, der har dødsstraf. Ingen blev henrettet i 2015, men der blev afsagt en enkelt dødsdom.

*2015 var ekstremernes år. Vi så en meget foruroligende udvikling i nogle lande, mens vi andre steder oplevede en positiv tendens, som indgyder håb. Den langsigtede trend er stadig klar: Verden bevæger sig væk fra brugen af dødsstraf”, siger Salil Shetty.

 

*Frem til 2015 benyttede Amnesty to forskellige tal for henrettelser i Iran: Det officielle tal fra myndighederne og et højere, uofficielt tal, som indeholdt de henrettelser, som ikke blev annonceret af myndighederne, men som Amnesty kunne verificere uafhængigt. Derfor er tallet for det samlede antal henrettelser i Iran i 2014 opjusteret fra 289 til 743, hvilket bringer det globale antal henrettelser op fra 607 til 1.061.