Amerikansk politi formår ikke at beskytte demonstranter mod bevæbnede grupper

En ny Amnesty-rapport dokumenterer, at fredelige demonstranter over hele USA er blevet mødt med våben, trusler og vold, uden at politiet har grebet ind.

Amerikanske politimyndigheder på tværs af USA har ikke formået at lade borgerne demonstrere i fred og beskytte dem mod trusler og vold fra bevæbnede grupper, dokumenterer Amnesty i en ny rapport.

Siden politidrabet på George Floyd i maj 2020 har der været tusindvis af fredelige antiracistiske og politiske demonstrationer og moddemonstrationer over hele USA. Men ved næsten 200 demonstrationer lykkedes det ikke politiet at beskytte demonstranterne mod voldelige angreb, når de opstod.

”Midt i tid med en uhørt stigning i den politisk motiverede vold må den amerikanske regering og politimyndighederne på alle niveauer beskytte borgernes menneskerettigheder til at kunne forsamles og udtrykke sig frit”, siger Erika Guevara-Rosas, der er chef for Amnestys Amerika-kontor.

Fra maj til september 2020 har Amnesty dokumenteret og verificeret voldelige konfrontationer mellem demonstranter og moddemonstranter i omkring 75 procent af alle amerikanske stater.

Og i halvdelen af alle amerikanske stater var der bekræftede episoder, hvor politistyrkerne ikke formåede at holde demonstrationerne fredelige og beskytte deltagerne mod voldelige konfrontationer med moddemonstranter. Politimyndighederne forsømte særligt at:

  • Indsætte ordentligt uddannede betjente i tilstrækkeligt antal til at håndtere potentiel vold mellem demonstranter og moddemonstranter
  • Adskille demonstranter og moddemonstranter og deeskalere spændinger, når det var nødvendigt for at undgå voldelige sammenstød
  • Forbyde og forhindre trusler om vold fra bevæbnede grupper og enkeltpersoner ved fredelige forsamlinger
  • Stoppe voldelige handlinger ved at blande sig i konflikter mellem demonstranter og moddemonstranter
  • Skelne mellem voldelige og ikkevoldelige aktører i håndteringen af voldelige episoder, herunder ved at undlade at opløse forsamlinger, når de ellers generelt var fredelige.

”Når præsident Trump beder sine tilhængere om at ”tage hen” og ”holde øje med” valgstederne og bevæbnede racistiske grupper om at ”holde sig klar” under valget, bør politimyndighederne være i øverste alarmberedskab for at forhindre politisk vold på dette eksplosive tidspunkt”, siger Brian Griffey, der er regional researcher og Nordamerika-rådgiver i Amnesty.

”Regeringsmyndighederne og de politistyrker, de styrer, skal indføre nye politikker, strategier og taktikker for at kunne facilitere og beskytte fredelige demonstrationer mod at blive afbrudt af bevæbnede grupper eller andre voldelige aktører”.  
Ud af de mange episoder, som Amnesty har dokumenteret, brød mere end 12 demonstrationer og moddemonstrationer ud i vold, og enten var politiet meget lidt eller slet ikke til stede. Ofte var det tilstedeværelsen af bevæbnede grupper, der var katalysator for de voldelige konfrontationer.

Trump-administrationens retorik, politikker og praksisser har vist sig at opmuntre bevæbnede grupper rundt om i landet til ulovligt at angribe demonstranter og moddemonstranter.

Antiracisme-organisatoren Tony Crawford har fortalt Amnesty, at ”folk kunne have blevet slået ihjel” under et voldeligt sammenstød, som hans fællesskab havde med bevæbnede moddemonstranter ved en demonstration i juli for fjernelsen af en statue af en sydstatsmand i byen Weatherford i Texas.

I en serie af SMS-beskeder til Weatherfords politichef, som Amnesty har set, skrev Crawford: ”Patrioterne (medlemmer af bevæbnede grupper) omringer os for at fremprovokere en konfrontation. Vi er omringet af våben og mennesker, der taler højt om at skyde os…Hvor er politiet, chef? Det her er meningsløst. Vi bliver overfuset. Hvor er I alle sammen…I har alle sammen ladt os i stikken, chef. Du har ladt os i stikken. Du lader os blive angrebet, uden at du gør noget”.

USA’s regering og politimyndigheder på alle niveauer bør reformere deres politistyrkers politikker og praksisser for bedre at kunne facilitere muligheden for at forsamles fredeligt og beskytte demonstranter mod omfattende trusler om forudsigelig vold.

Ved fraværet af føderal beskyttelse bør lokale myndigheder beskytte demonstrationer mod vold ved at udstede midlertidige befalinger om at begrænse tilstedeværelsen af våben i offentlige ejendomme, parker, valgsteder og ved fredelige demonstrationer.

Samtidig skal de instruere deres politimyndigheder i at forhindre bevæbnede enkeltpersoner og grupper i at forstyrre og afbryde fredelige demonstrationer og andre civile aktiviteter i valgperioden.

Politistyrker på by-, amts-, stats og føderalt niveau bør alle ændre deres adfærd øjeblikkeligt og implementere specialiseret træning i, hvordan man med baggrund i menneskerettighederne bedst faciliterer og beskytter retten til frit at kunne forsamle sig i tråd med forpligtelserne i den amerikanske forfatning og anvisningerne til, hvordan politiet bedst styrer demonstrationer og andre forsamlinger.Baggrund og kontekst


4. august offentliggjorde Amnesty rapporten The World is Watching: Mass Violations by US police of Black Lives Matter protesters’ rights.

6. oktober opfordrede organisationen USA’s guvernører til at udstede dekreter, der forbyder ikke-statslige aktører at bære våben ved eller i nærheden af valgsteder under præsidentvalget. Seks stater har allerede forbudt våben ved valgstederne: Arizona, California, Florida, Georgia, Louisiana og Texas.

20. oktober udsendte Amnesty sammen med Human Rights Watch og Physicians for Human Rights et brev, der opfordrede kommunale myndigheder i USA til at indføre midlertidige tiltag for at forhindre bevæbnede enkeltpersoner eller grupper i at intimidere eller true demonstranter eller vælgere under og efter valget.