Amnesty Danmark sætter international dagsorden

Amnesty sætter international dagsorden ved FN forhandlinger med et frivilligt adfærdskodeks for våbentransporter.

Mandag d. 18 marts 2013 begyndte 10 dages svære forhandlinger ved FN i New York om en international våbenhandelstraktat. Det ligger dog fast, at våbenhandelstraktaten kun kommer til at dække handel med våben og ikke transport af våben. Dermed efterlader traktaten, hvis den kommer i hus om en uge, et stort smuthul i den internationale kontrol af våbenhandel. Forudsætningen for at kunne gennemføre handler med våben er nemlig at kunne transportere våbnene til modtageren. Derfor er det så vigtigt, at også våbentransport er dækket ind.

Danmark i front med frivilligt kodeks

Danmark har selv en meget begrænset eksport af våben, men på grund af vores mange rederier, er vi en af verdens største transportører af våben. Danmark har derfor et ekstra stort ansvar for, at også transporten af våben bliver internationalt reguleret.

Igennem det sidste års tid har Amnesty været i tæt dialog med udenrigsministeren og Danmarks Rederiforening om manglen på kontrol af internationale våbentransporter. Allerede sidste forår besluttede Danmarks Rederiforening at støtte Amnestys krav om globale regler for våbentransport. Siden august har også udenrigsministeren offentligt støttet Amnestys sag og taget initiativ til et frivilligt adfærdskodeks for virksomheder, der transporterer våben. 

Historisk samarbejde med rederierne og udenrigsministeren

Villy Søvndal var tirsdag, sideløbende med forhandlingerne, vært på en debat om international våbentransport og kontrol af denne. Amnestys vicegeneralsekretær Trine Christensen sad i panelet sammen med udenrigsministeren og en repræsentant fra erhvervslivet. Debatten var et tilløbsstykke, og de sidst tilkomne måtte sidde på gulvet. 

Redderierne er afgørende

Amnesty er godt tilfreds med Villy Søvndals indsats for at starte en diskussion om ansvarlig våbentransport på globalt plan. Amnesty støtter også et frivilligt adfærdskodeks, hvis dette reelt medfører, at rederierne undlader at sejle med våben til lande, hvor de bliver brugt til at krænke menneskerettighederne. Derfor anser Amnesty det også for afgørende, at rederierne forpligter sig til at rapportere til myndighederne om deres våbentransporter, og at myndighederne modsat etablerer kontrol af rederiernes gøren og laden.