Amnesty: Demonstrerende kinesere udviser bemærkelsesværdigt mod

Det er stort set umuligt at demonstrere fredeligt i Kina uden at blive forfulgt af myndighederne. Alligevel er der udbrudt demonstrationer flere steder i landet.

Den 24. november 2022 udbrød der brand i en beboelsesejendom i Urumqi, hvor mindst 10 mennesker, ifølge officielle kinesiske kilder, omkom.

Mange bebrejdede restriktionerne imod covid-19 for at være årsagen til dødsfaldene, og selvom lokale myndigheder afviste sammenhængen, udbrød der demonstrationer i Urumqi, som er hovedstad i provinsen Xinjiang.

Siden har der på sociale medier floreret videoer, som viser, at der er udbrudt protester på universiteter og i byer flere andre steder i Kina, herunder Beijing, Guangdong, Shanghai og Wuhan.

Her har fredelige demonstranter vist respekt for ofrene for branden i Urumqi og opfordret til at lempe corona-restriktionerne i landet. Mange har også krævet et opgør med censuren i Kina, og nogle har opfordret Kinas præsident Xi til at træde tilbage.

Amnesty International har ikke selvstændigt kunne verificere videoerne fra de forskellige byer, som cirkulerer online, men organisationen opfordrer myndighederne i Kina til ikke at tilbageholde og retsforfølge fredelige demonstranter.  

”Den tragiske brand i Urumqi har inspireret et bemærkelsesværdigt mod i Kina. Fredelige demonstranter holder blanke papirer frem, synger slogans og engagerer sig i forskellige kreative former for kritik. Det er praktisk talt umuligt for mennesker i Kina at demonstrere fredeligt uden at risikere chikane og retsforfølgelse. Især de sidste ti år under præsident Xi har myndighederne udvist nultolerance over for enhver opposition, men det har ikke stoppet protesterne”, siger Hana Young, Amnestys regionale vicedirektør.

I stedet for at straffe folk, bør regeringen lytte til deres opfordringer og lade borgerne udtrykke deres tanker frit og fredeligt, mener Amnesty International, som er bekymret over udsigten til repressalier fra myndighederne:  

“Den kinesiske drejebog er desværre alt for forudsigelig. Censur og overvågning vil fortsætte, og vi vil i de kommende timer og dage formentlig se politiet anvende magt og foretage masseanholdelser af demonstranter. Lange fængselsdomme mod fredelige demonstranter er desværre også forventelige”, siger Hana Young.

Amnesty opfordrer den kinesiske regering til omgående at revidere sin politik over for covid-19 og sikre, at myndighederne ikke misbruger politikkerne skabt til at håndtere undtagelsestilstande. Amnesty opfordrer desuden myndighederne til at efterforske branden I Urumqi og sikre, at de efterladtes familier hjælpes, og at lignende tragedier ikke gentager sig.