Amnesty International byder ekstern evaluering af Ukraine-analyse velkommen og vil lære af sine fejl

Uafhængige eksterne undersøgelser bestilt af Amnestys internationale bestyrelse konkluderer, at Amnesty begik flere fejl, da organisationen i august 2022 udsendte en pressemeddelelse, som kritiserede Ukraines militær for at have sat civile i unødig fare. 

Efter massiv kritik af Amnesty Internationals pressemeddelelse om, at Ukrainsk militær i flere konkrete tilfælde havde sat civile i unødig fare og krænket den humanitære folkeret, satte Amnestys internationale bestyrelse sidste år gang i en ekstern evaluering, der skulle efterprøve Amnestys juridiske analyse, konklusioner og interne arbejdsprocesser, der førte til tilblivelsen af pressemeddelelsen den 4. august 2022.

Disse evalueringer foreligger nu og er af Amnestys internationale sekretariat samlet i én rapport, som kan læses her.

De uafhængige evalueringer peger på flere fejl begået af Amnesty International. Blandt andet vurderer et uafhængigt juridisk panel, at Amnesty ikke har haft den nødvendige dokumentation til at kunne konkludere kategorisk, at de ukrainske styrker har overtrådt den humanitære folkeret.

Dette er primært, fordi Amnesty ikke har haft adgang til den øverste ukrainske militære ledelse, og derfor ikke har kunnet høre om eventuelle militærstrategiske begrundelser og intentioner om mulige forholdsregler for at undgå civile ofre, som kunne gøre det legitimt for de ukrainske styrker under den humanitære folkeret at placere sig tæt ved civile.

Amnesty skulle i analysen have taget forbehold for den manglende information fra det ukrainske Forsvarsministerium og i stedet konkludere, at de ukrainske styrker kunne have overtrådt den humanitære folkeret.  

Pressemeddelelsen som format kritiseres også, da der ikke er plads til kontekstuel information og en gennemgang af den juridiske analyse.

Amnesty International anerkender, at pressemeddelelsen fra den 4. august forårsagede vrede og fortvivlelse, og beklager dybt.

Anbefalinger skal forbedre Amnestys arbejde

De uafhængige evalueringer skitserer centrale organisatoriske udfordringer i Amnestys internationale sekretariat i forbindelse med tilblivelsen af pressemeddelelsen den 4. august 2022. Den samlede rapport kommer med konkrete anbefalinger til at forbedre Amnestys måde at arbejde på.

Amnesty skal blandt andet:

• Forbedre overblik og koordinering i krisesituationer.

• Styrke beslutningstagning, herunder gennem involvering af ansatte på tværs af bevægelsen.

• Forbedre håndtering af uenighed og sikre, at alle synspunkter bliver hørt og respekteret.

• Gennemgå formater på materialer og sikre, at selv korte formater er baseret på stærk juridisk analyse og underbygges med research.

• Styrke Amnestys interne processer med kvalitetssikring af research og analyse.

• Fortsætte og styrke arbejde med at beskytte ansatte i Amnesty.    

Konkret plan skal sikre, at anbefalinger skaber forandringer

Amnesty hilser de eksterne evalueringer velkommen og accepterer anbefalingerne fremsat af de uafhængige eksperter, som skal forbedre Amnestys måde at arbejde på.

Amnestys internationale bestyrelse vil sammen med den øverste ledelse i Amnestys internationale sekretariat nu lave en konkret plan for, hvordan anbefalingerne fra de uafhængige eksperter kan blive fulgt til dørs og blive implementeret i organisationen.

Der lægges op til flere ændringer for at styrke Amnestys internationale sekretariats interne arbejdsprocesser, juridiske analyse og kommunikation omkring faktuelle fund såvel som præmisserne for juridiske analyser.

”Vi er virkelig kede af de fejl, som der er blevet begået og beklager, at pressemeddelelsen den 4. august ikke levede op til vores standarder. Der er mange læringer i den omfattende gennemgang, som uafhængige eksperter har foretaget. Fra dansk side vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at anbefalingerne bliver realiseret på vores internationale sekretariat og forbedrer vores måde at arbejde på”, siger Amnesty International Danmarks generalsekretær Vibe Klarup.