Amnesty International: Forbyd import af varer fra israelske bosættelser

Amnesty International: Forbyd import af varer fra israelske bosættelser

Et halvt århundredes krænkelser af palæstinensernes menneskerettigheder skal standses, mener Amnesty International, som på 50-året for Israels besættelse af Vestbredden, Østjerusalem og Gazastriben opfordrer stater verden over til at forbyde import af varer fra de ulovlige israelske bosættelser.

Millionhandlen med varer produceret i israelske bosættelser har været medvirkende til årtiers massive krænkelserne af palæstinenseres menneskerettigheder.

Det mener Amnesty International, der i juni 2017 lancerer en ny kampagne for at få stater verden over til at forbyde import af varer fra de ulovlige bosættelser. Samtidig opfordrer Amnesty stater til at sikre, at nationale virksomheder ikke gør forretninger i bosættelserne eller handler med varer, der er produceret der.

“I årtier har verden set på, mens Israel har destrueret palæstinenseres hjem og plyndret deres land og naturressourcer for profit. Mens den palæstinensiske økonomi er forkrøblet efter 50 års besættelse, er en blomstrende bosætterindustri for millioner af dollars bygget på baggrund af den systematiske undertrykkelse af den palæstinensiske befolkning”, siger Salil Shetty, generalsekretær i Amnesty International.

”Efter 50 år er det ikke længere nok blot at fordømme de voksende israelske bosættelser. Det er på tide, at stater tager konkrete skridt til at stoppe finansieringen af bosættelserne, som bryder international ret og udgør krigsforbrydelser”, siger Salil Shetty.

Til trods for at flertallet af stater verden over officielt har fordømt bosættelserne som ulovlige under international ret, eksporteres der hvert år varer for hundreder af millioner af dollars fra israelske bosættelser på besat palæstinensisk land.

Gennem årene har israelske og internationale virksomheder desuden medvirket til udvidelsen af bosættelserne. 

En myriade af krænkelser

 
Den israelske politik med at bosætte civile på besat palæstinensisk land har ført til en myriade af menneskerettighedskrænkelser.

Titusinder af palæstinensiske hjem er blevet ødelagt af Israel og hundredtusinder af palæstinensere er blevet tvangsflyttet. Mange familier er blevet tvunget ud af deres hjem eller væk fra deres land for a rydde områder til bygningen af bosættelser.

Mindst 100.000 hektar palæstinensisk land er blevet inddraget alene til bosættelser.

Israel har også ulovligt taget kontrol med palæstinensiske naturressourcer, såsom vand, frodige jordområder, stenbrud og andet. Disse er blevet brugt til fordel for bosættelsesindustriens produktion af landbrugsprodukter, byggematerialer og øvrige varer, der ofte eksporteres til udlandet.
 
På tværs af Vestbredden har bosættelsernes infrastruktur, herunder veje kun for bosættere, delt palæstinensiske byer og alvorligt begrænset palæstinenseres mulighed for frit at bevæge sig rundt.

I næsten ti år har Israel også opretholdt en ulovlig blokade af Gazastriben, hvilket har fastlåst to millioner mennesker i et område på mindre end halvdelen af byen New Yorks størrelse.

”En af tragedierne ved 50 års uafbrudte krænkelser knyttet til besættelsen er, at verden er blevet vænnet til det chokerende niveau af undertrykkelse og ydmygelse, som palæstinensere dagligt udsættes for i de besatte områder”, siger Salil Shetty.

“Hvordan kan stater fortsætte med at tillade økonomisk støtte til en grusom, diskriminerende og ulovlig bosættelsespolitik, som tillader israelske bosættere på stjålet land at leve i boliger med kunstvandede græsplæner og svømmebassiner, mens palæstinensiske samfund på deres dørtrin er frarøvet adgang til tilstrækkeligt rent vand og elektricitet til at dække deres basale behov?”, spørger Salil Shetty. 

Alle stater har et ansvar


Enhver stat har pligt til at sikre respekten for international humanitær lov. Stater har også en pligt til ikke at anerkende eller på nogen måde assistere i den ulovlige situation, som Israels bosættelsespolitik har skabt.

Tværtimod bør stater bruge deres indflydelse til at standse menneskerettighedskrænkelserne, mener Amnesty:

“Stater, der fortsætter med at hjælpe bosættelserne med at blomstre økonomisk, undergraver åbenlyst deres internationale forpligtelser og den politik, de selv har forpligtet sig til at opretholde. I henhold til Folkeretten er det en stats pligt at sikre, at deres handlinger, og deres statsborgeres handlinger, ikke anerkender eller støtter ulovlige situationer eller handlinger”, siger Salil Shetty. 

“Ved at forbyde importen af bosætter-varer og indføre love og bestemmelser, der stopper virksomheder i at operere i israelske bosættelser, har regeringer over hele verden en mulighed for at gøre en reel forskel for millioner af palæstinensere, der i årtier har levet med uretfærdighed, diskrimination og mangel på værdighed”, siger Salil Shetty.  

Blæser på FN

Igennem årtierne har adskillige FN-resolutioner bekræftet, at israelske bosættelser overtræder folkeretten.

Senest i december 2016 blev en resolution vedtaget i FN’s Sikkerhedsråd, hvori Israel opfordres til at ophøre med alle bosættelsesaktiviteter i de besatte palæstinensiske områder. Resolutionen opfordrede også alle stater til i alle forhold at skelne mellem staten Israel og de territorier, der har været besat siden 1967. 


Til trods for dette har Israel accelereret sin udvidelse og støtte til bosættelserne og har i de seneste måneder annonceret planer om tusindvis af nye boliger i eksisterende bosættelser samt planer om at bygge tusindvis af boliger i to nye bosættelser på den besatte Vestbred. 

“Israel har gjort det fuldstændigt klart, at landet prioriterer vedligeholdelsen og udvidelsen af ​​bosættelserne højere end folkeretten. Det er på tide, at omverdenen sender en klar besked om, at den ikke længere vil tolerere de israelske myndigheders åbenlyse tilsidesættelse af folkeretten”, siger Salil Shetty. 

Militært jerngreb

 
Siden besættelsen begyndte i 1967, har Israel styrket sit undertrykkende militære herredømme over de besatte palæstinensiske territorier gennem tusindvis af militære love. Mange af dem kriminaliserer fredelige aktiviteter og indfører ubegrundede restriktioner for palæstinenserne. 

Militær lovgivning er også blevet brugt til at give rygdækning for omfattende overtrædelser af menneskerettighederne og international humanitær ret, herunder den omfattende inddragelse af ejendom og naturressourcer, nedrivningen af boliger og virksomheder, vilkårlige anholdelser og ulovlige tilbageholdelser af hundredtusindvis af palæstinensere samt kollektiv afstraffelse af millioner af palæstinensere.

Igennem årene har israelske sikkerhedsstyrker også begået en række ulovlige drab på palæstinensere.  

“Det er dybt chokerende, at der siden besættelsen for 50 år siden har været næsten fuldstændig straffrihed for årtiers krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og krænkelser af menneskerettighederne i de besatte palæstinensiske områder”, siger Salil Shetty.

“Verden har set den frygtelige pris, det har haft at ignorere 50 års grove overtrædelser af menneskerettighederne og den ubarmhjertige udbredelse af ulovlige bosættelser. Derfor er det så afgørende, at stater nu tager effektive skridt henimod at afslutte og afhjælpe disse krænkelser. De skal begynde med at indføre et internationalt forbud mod bosætterprodukter, en omfattende våbenembargo mod Israel og de væbnede palæstinensiske grupper og standse årtiers straffrihed. Palæstinenserne må ikke efterlades til endnu et halvt århundredes undertrykkelse og uretfærdighed”, siger Salil Shetty

Baggrund: 50 års besættelse

 • 60 procent af Vestbredden er under fuld israelsk kontrol

 • Israelske myndigheder har annekteret over 100.000 hektar palæstinensisk jord til bosættere

 • 50.000 hjem og andre byggerier er blevet ødelagt af Israel

 • Flere end 600.000 israelske bosættere lever på besat palæstinensisk land

 • 4,9 millioner palæstinensere oplever dagligt begrænsninger i deres bevægelsesfrihed

 • Ingen efterforskning af over 1.000 torturanklager mod israelsk militær

 • Siden 1967 har Israel indført tusindvis af militære love, som undertrykker palæstinenserne

 • Produkter for flere hundrede millioner dollars eksporteres hvert år fra bosættelserne

 • Siden 1987 er over 10.200 palæstinensere blevet dræbt af Israel

 • I samme periode er over 1.400 israelere blevet dræbt af palæstinensere

 • Det gennemsnitlige vandforbrug for en israeler er mindst fire gange højere end for en palæstinenser i de besatte områder

 • 96 procent af vandressourcerne i Gaza er forurenet og uegnet som drikkevand