Amnesty kræver by Tibet-undersøgelse

Justitsministeren skal iværksætte en ny undersøgelse af Tibet-sagen, lyder kravet fra Amnesty Danmark, efter medier har afdækket, at Tibet-kommissionen aldrig fik adgang til relevant materiale fra politiledelsen såvel som implicerede danske ministerier.

For at sikre ytrings- og forsamlingsfriheden i Danmark skulle Tibetkommissionen afklare, hvor befalingen om at skærme kinesiske statsbesøg fra lovlige og fredelige protester, kom fra.

Men den afklaring mangler vi stadig, mener Amnesty Danmark, som nu opfordrer justitsministeren til at igangsætte en ny undersøgelse.

”Både Tibetkommissionen og justitsministeren konkluderede, at der ikke var grundlag for at placere et ansvar hos politiets ledelse eller i de implicerede ministerier. Svaret burde have været, at man ud fra den mangelfulde dokumentation ikke kunne drage nogen som helst konklusioner om politiledelsens eller ministeriernes ansvar”, siger Claus Juul, chefjurist i Amnesty Danmark. 

Amnestys krav om en ny undersøgelse kommer, efter at Danmarks Radio af flere omgange har afdækket, at mailkonti hos politiledelsen i København blev slettet, før kommissionen fik adgang til dem, at kommissionen aldrig fik adgang til mails fra en række relevante embedsmænd og ministre, at udenrigsministeriet aldrig gjorde kommissionen bekendt med, at ministeriet fortsat lå inde med relevante mails, som aldrig tilgik kommissionen.

De forhold trækker tæppet væk under kommissionens såvel som justitsministeren tidligere konklusioner fra december, mener Amnesty Danmark, som advarer imod at lade kommissionen beretning forblive det sidste punktum i en sag, hvor danskernes grundlæggende frihedsrettigheder helt ekstraordinært blev knægtet af hensyn til en udenlandsk statsmagt.

”Selvom alle synes enige om alvoren, er vi i dag efterladt med et indtryk af, at de involverede myndigheder nærmere har modarbejdet end samarbejdet med den kommission, som skulle levere en afklaring af forløbet. Det kan hverken ministerier, politiet eller offentligheden kan være tjent med, og derfor må justitsministeren nu igangsætte en ny undersøgelse for at færdiggøre arbejdet”, siger Claus Juul, chefjurist i Amnesty Danmark.