Amnesty: Europas håndtering af flygtningekrisen har spillet fallit

Der er behov for en fælles europæisk og solidarisk håndtering af flygtningekatastrofen. En løsning som Danmark bør deltage fuldbyrdet og engageret i, mener Amnesty.

De europæiske lederes håndtering af flygtningekrisen mangler sammenhæng, ambition og medmenneskelighed, siger Amnesty i forbindelse med EU-kommissionens offentliggørelse af sit forslag til en bedre styring af krisen.

Europa må stoppe med at fokusere på grænsekontrol og i stedet redde menneskeliv. EU’s flygtningesystem er tæt på et sammenbrud, fordi det er usolidarisk og ikke indrettet til at håndtere større flygtningestrømme.

Tag hånd om flygtningekrisen

I rapportenA Union of Protection: Amnesty International’s Agenda for Refugee Protection in Europe,giver Amnesty sit bud på de forandringer, der må til for at få flygtningekrise under kontrol.

Amnesty International kræver en fælles europæisk tilgang, der kan skabe flere sikre og lovlige ruter for mennesker, der flygter fra forfølgelse og konflikt. Det er en menneskeret at søge asyl, og der er et stort behov for ordentlige og menneskelige modtagelsesforhold, når de ankommer, samt en strømlinet asylbehandlingsproces, hvor landene på retfærdig vis deler ansvaret for placering af flygtninge.

Den desperate situation i Ungarn og Grækenland, viser tydeligt, at flygtninge og asylansøgeres trængsler langtfra er ovre, selvom de når Europas grænser, mener Amnesty:

”Lidelserne, som disse mennesker på flugt fra vold og menneskerettighedskrænkelser, står overfor, er ikke set værre siden Anden Verdenskrig”, siger John Dalhuisen, Amnesty Internationals direktør for Europa og Centralasien.

“Reaktionen på flygtningekrisen i Europa har været præget af usammenhængende lappeløsninger, i en tid hvor der brug for klarsynet lederskab. Behovet for gennemgribende reformer af Europas kollapsende asylsystem har aldrig været større.”

Amnesty International foreslår:

  • At støtten til ydergrænselandene forøges betydeligt, så de kan tilbyde humane modtagelsesforhold og fremskynde asylbehandlingsprocessen.
  • at støtten til nærområderne forøges betragteligt, så vi kan sikre anstændige leveforhold for de mange mennesker, der er på flugt, og vi undgår yderligere destabilisering
  • At indgange til EU sikres for flygtninge, der ankommer ved de ydre grænser.
  • At det store pres på de ydre grænselande afhjælpes med en nødfordelingsnøgle, som fordeler flygtningene solidarisk.
  • At EU-lovgivningen ændres for flygtninge,  der har opnået asyl i EU, så deres bevægelsesfrihed ikke begrænses.
  • At ydre-grænse-landene dropper deres foranstaltninger for at holde flygtninge ude og stopper menneskerettighedsovertrædelser, inklusiv unødig og overdreven magtanvendelse.

International underskriftsindsamling

Skriv under på Amnestys internationale underskriftsindsamling