Amnesty om dansk epidemilov: Mangler parlamentarisk kontrol, transparens og domstolsprøvelse

I sit høringssvar til regeringens forslag til en ny dansk epidemilov efterlyser Amnesty Danmark flere konkrete ændringer for at sikre, at borgernes rettigheder ikke indskrænkes unødvendigt under den danske indsats imod COVID-19.

Regeringens forslag til en ny dansk epidemilov giver regeringen for vide rammer til at indskrænke borgernes frihedsrettigheder.

Sådan lyder vurderingen fra Amnesty Danmark, der den 13. november 2020 har indgivet høringssvar på udkastet til epidemiloven. Heri efterlyser Amnesty Danmark blandt andet:

  • En højere grad af parlamentarisk kontrol: Der bliver i lovforslaget lagt op til at give regeringen magt til at indføre store indgreb i frihedsrettighederne, og Amnesty mener, at det skal forelægges Folketinget og følge sundhedsfaglige anbefalinger.
  • En højere grad af transparens: Ellers kan et indgrebs nødvendighed og proportionalitet ikke vurderes ordentligt. Offentligheden og civilsamfundet skal kunne vurdere grundlaget for beslutninger.
  • Meget mere tydelig klageadgang og mulighed for domstolsprøvelse: Ikke mindst når det handler om muligheden for, at myndighederne laver tvangsmæssige indgreb såsom pålagt isolation, behandling med videre. Her skal alle borgere være garanteret klageadgang og domstolsprøvelse. Vaccination skal ikke gennemføres med tvang. Lovforslagets ordlyd giver ikke tydeligt svar på om sundheds- og ældreministeren kan lave regler, der indebærer tvang og magtanvendelse. Her er Amnestys holdning, at der ikke skal anvendes tvang og magtanvendelse i forbindelse med vaccination, og at det skal fremgå tydeligt af loven. 
  • Mere demokratisk kontrol og skarpere sondringer mellem forskellige forsamlinger, der hvor loven lægger op til ekstraordinære indskrænkninger af forsamlingsfriheden.

Læs hele Amnestys høringssvar