Amnesty: Opholdstilladelse til irakerne skulle være givet for længst

Amnesty mener, at samtlige de 282 irakiske asylansøgere, som befinder sig i Danmark, burde have fået opholdstilladelse for længe siden. Den danske regering har under hele forløbet valgt at ignorere UNHCR’s anbefaling om at undlade at tvangshjemsende irakere til de fem centrale provinser. Rydningen af Brorsons Kirke i nat er blot endnu et eksempel på, at sagen med de irakiske asylansøgere gennemgående er blevet håndteret dårligt.

Med rydningen af Brorsons Kirke i København og anholdelsen af 17 irakiske asylansøgere i nat optrappes en konflikt, som kunne være undgået, mener Amnesty International. Samtlige 282 irakiske asylansøgere burde for længe siden have fået opholdstilladelse.

Regeringen handler i sagen om de irakiske asylansøgere mod bedre vidende. UNHCR har klart og tydeligt beskrevet risikoen for tvangshjemsendte irakere i et brev til den danske regering. I brevet skriver UNHCR blandt andet, at ingen irakere fra de fem centrale provinser bør sendes hjem med tvang, før der sker en betydelig fremgang i både sikkerheds- og menneskerettighedssituationen i landet. Den danske regering begår en katastrofal fejlvurdering, når den alligevel gennemfører tvangshjemsendelser til det centrale Irak.

“Regeringen udviser en sjældent set foragt for internationale konventioner og menneskerettigheder, når den gang på gang vælger at ignorere UNHCR’s anbefalinger, siger Claus Juul, juridisk rådgiver i Amnesty International. “Man kan spørge sig selv, hvad den danske regering mon ved, som FN ikke er klar over, siden den så hårdnakket insisterer på, at tvangshjemsendelserne skal gennemføres.”

Amnesty International er som udgangspunkt enig i, at afviste asylansøgere skal sendes hjem. Men de 282 irakere er i en helt særlig situation. Mange har befundet sig i Danmark i op imod 10 år. Asylansøgernes børn er vokset op i Danmark, taler dansk og har ingen tilknytning til Irak.

Flere af de voksne asylansøgere er traumatiseret af tortur og krig, og er derfor dårligt i stand til at tage sig af deres børn. Talrige undersøgelser har vist, at børn tager skade af lange ophold på asylcentre, og at forældrenes evne til at udfylde forældrerollen nedbrydes af den årelange uvished om familiens skæbne. Danmark har ansvaret for de 282 irakere, som befinder sig her i landet. At tvangsudsende børnefamilier til usikre forhold i et land, hvor de er uden forsørgelse og netværk, er uanstændigt.

Samtidig med rydningen af Brorsons Kirke citeres den irakiske premierminister Nuri al-Maliki i flere medier for at afvise, at Irak skulle have hjemsendelsesaftaler med nogen lande. Amnesty International finder dette dybt foruroligende.

“Premierministerens udtalelser skaber tvivl om, hvorvidt den irakiske regering kan – og vil – tage sig af hjemsendte flygtninge,” siger Claus Juul. “Amnesty må endnu engang indtrængende opfordre den danske regering til øjeblikkeligt at indstille tvangshjemsendelserne og sikre, at de 282 irakiske asylansøgere får mulighed for at skabe sig et værdigt liv i Danmark.”