Amnesty protesterer mod asylstramninger

Regeringens hastelovgivning, der har til formål at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark, er dybt problematisk og strider mod fundamentale retsprincipper, mener Amnesty.

Amnesty International opfordrer regeringen og Folketingets partier til at stoppe hastebehandlingen af lovforslag L62, som lægger op til en række meget indgribende asylstramninger, hvoraf flere punkter efter vores opfattelse er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. 

Set i lyset af de meget vidtgående indgreb i fundamentale retsprincipper, som lovforslaget lægger op til, mener Amnesty, at det er direkte uforsvarligt at gennemtvinge en lovgivning på under 24 timer fra lovforslaget blev fremsat, og til den skulle behandles i Folketinget, som har tilsidesat sin normale forretningsorden for at haste asylstramningerne igennem.

”Lovforslaget lægger både op til øget frihedsberøvelse af udlændinge og svækket domstolskontrol. Det er mildest talt en uheldig kombination. Når det fremover kan blive en minister og ikke en uafhængig dommer, som skal afgøre om en konkret frihedsberøvelse er i orden, så har vi brudt med et helt afgørende retsprincip”, siger Claus Juul, der er juridisk konsulent i Amnesty Danmark.  

Under normale omstændigheder inddrager lovgiverne civilsamfundet i en høring, inden lovforslaget sendes til afstemning. Det sker for at få organisationers og eksperters bidrag til lovprocessen. Ved at hastebehandle lovforslaget afskærer regeringen sig fra at få alternative forslag fra omverdenen, der kunne løse udfordringerne på mindre indgribende vis. Således foreslår Amnesty i et brev til Folketinget blandt andet at inddrage alle landets byretter i behandlingen af sager om frihedsberøvelse ved hjælp af videotransmitterede retsmøder, så arbejdsbyrden bliver spredt ud på flere dommere, end det er tilfældet i dag.

Samtidig er Amnesty dybt skeptisk ved udsigten til, at staten nu vil lade private aktører som for eksempel sikkerhedsfirmaer bruge magt overfor asylansøgere – herunder at tilbageholde dem eller lægge dem i håndjern.

”Vi leder forgæves efter en begrundelse for, at regeringen vil bryde med det århundrede gamle princip om, at politiet er de eneste, som må anvende magt overfor borgerne her i landet. Det er stærkt bekymrende, hvis Folketinget uden videre overvejelse udliciterer den fysiske magtanvendelse til private vagtværn, som ikke har politiets lange og grundige uddannelse”, siger Claus Juul.