Amnesty: Samtykkeloven har styrket voldtægtsofres tillid til retssystemet

Tal fra Rigspolitiet indhentet af Radio4 viser en betydelig stigning i antallet af både voldtægtsanmeldelser og sigtelser i Danmark, siden den nye voldægtslov baseret på samtykke trådte i kraft. Det viser, at flere kvinder i dag tør anmelde voldtægter, og at retssikkerheden for voldtægtsofre er styrket som følge af den nye lovgivning, mener Amnesty Danmark.

I de første seks måneder af 2021 blev der i Danmark anmeldt 845 voldtægter mod 599 i samme periode sidste år. Det viser tal fra Rigspolitiet indhentet af Radio4. I samme periode steg også antallet af sigtelser for voldtægt fra 423 i første halvår af 2020 til 621 i første halvår af 2021, skriver Radio4.  

For anmeldelser er der tale om en stigning på 41 procent og for sigtelser udgør stigningen 47 procent.

Og den udvikling vækker glæde hos Amnesty Danmark, der ser udviklingen som et udtryk for at den nye voldtægtslov baseret på samtykke allerede nu har en positiv effekt i Danmark:

”En så markant stigning, der kommer så kort tid efter, at samtykkeloven er blevet indført, fortæller os, at  samtykkeloven og den store samfundsdebat der har været om samtykke og voldtægt igennem de sidste år, har ført til en positiv forandring. Den tidligere danske lov lagde en stor del af ansvaret på voldtægtsofret, hvilket var noget, de der valgte at anmelde en voldtægt, mærkede i behandlingen igennem retssystemet. En samtykkelov har givet voldtægtsofre en større grad af tillid til systemet og til, at deres anmeldelse vil blive taget alvorligt, simpelthen fordi en samtykkelov understreger det helt åbenlyse; At retten til at træffe beslutninger om sin egen krop og seksualitet er en ukrænkelig ret, og at sex uden samtykke er voldtægt”, siger Helle Jacobsen, seniorrådgiver for køn i Amnesty Danmark.

Også et kig på sigtelsesprocenten, det vil sige andelen af anmeldelser, som fører til en sigtelse, er steget en smule, viser de nye tal – fra 71 procent i første del af 2020 til 73 procent i år.

”Det er udtryk for, at samtykkeloven ikke kun er en vigtigt lov, som rykker holdninger, men også en lov som skaber markante ændringer i forhold til voldtægtsofres adgang til retfærdighed og retssikkerhed”, siger Helle Jacobsen.