Amnesty: Stop den umenneskelige flygtningepolitik

Flygtningefamilierne på de danske motorveje er den direkte konsekvens af EU’s fallerede flygtningepolitik og de enkelte staters, herunder Danmarks, forsøg på at løbe fra deres ansvar i krisen, mener Amnesty. Krigsflygtninge i Danmark skal have ret til at søge familiesammenføring fra dag et, lyder et af kravene til den danske regering.

Flygtningesituationen i Europa viser med al tydelighed, at EU-landenes håndtering af flygtningekrisen har spillet fallit, mener Amnesty International.

Mindst 2.700 mennesker er i år døde undervejs til Europa, druknet i havet eller kvalt i lastbiler i forsøget på at krydse grænser. Og i lande som Grækenland, Makedonien og Ungarn er det endt med sammenstød mellem myndighederne og desperate flygtninge, som har forsøgt at nå i sikkerhed i de få europæiske lande, såsom Tyskland og Sverige, der har meldt sig parate til at give flygtningene og deres familier beskyttelse.

Fælles løsning

Desværre forsøger størstedelen af de europæiske lande, herunder Danmark, fortsat at undgå at tage ansvar for flygtningekrisen. I Danmarks tilfælde sker det blandt andet ved at forringe krigsflygtningenes mulighed for at kunne søge familiesammenføring, samtidig med at Danmark indtil videre har afvist at indgå i en nødvendig fælles europæisk løsning på flygtningekrisen.

”Den situation, vi lige nu har i Danmark, er et resultat af Europas fokus på grænsekontrol i stedet for på at beskytte mennesker på flugt. Alt for mange europæiske lande følger snævre nationale interesser og forsøger at overbyde hinanden med stramninger, der skal skræmme flygtninge væk fra at søge beskyttelse,” siger Trine Christensen, vicegeneralsekretær i Amnesty Danmark.

Amnesty International opfordrer den danske regering til at ændre kurs, tage ansvar og deltage helhjertet i en solidarisk løsning på flygtningekrisen:

  • Danmark skal deltage konstruktivt i at finde og følge en fælles europæisk løsning. Den bør sikre øget hjælp til modtagelsescentrene i EU-landene ved Europas yderste grænser, en solidarisk fordeling af flygtningene internt i EU samt en genhusning af mindst 300.000 flygtninge fra nærområderne, som er for svage til at klare sig i flygtningelejrene der.

  • Danmark skal droppe sin umenneskelige familiesammenføringsregel og give krigsflygtninge ret til at søge familiesammenføring fra dag et, frem for at skulle vente et år mens ægtefæller og børn er efterladt i krigszoner eller overbelastede flygtningelejre.