Amnesty: Stram op på eksport af overvågning

Danmark bør stramme op for procedurer og eksporttilladelser og forbyde eksport af avanceret overvågningsudstyr til undertrykkende regimer som Saudi-Arabien, Oman og Qatar, hvor udstyret formentlig benyttes til at drive klapjagt på systemkritikere og menneskerettighedsforkæmpere.

Den danske regering bør omgående indføre langt strengere procedurer for eksport af avanceret overvågningsteknologi og forbyde al eksport til undertrykkende og udemokratiske regimer. Det fastslår Amnesty International på baggrund af et lukket samråd, hvor erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) redegjorde for skandalen om salg af masseovervågningsteknologi til en række Golf-lande.

Dagbladet Information har tidligere dokumenteret, hvordan landene benytter udstyret til at ramme kritiske stemmer i civilsamfundet. Det gælder formentlig flere saudiske systemkritikere, der er blevet fængslet, fordi de har kommunikeret med Amnesty, viser retsdokumenter fra Saudi-Arabien. Nu viser det sig ifølge Information, at den tidligere regering slækkede på eksportreglerne uden at orientere det øvrige Folketing.

”Der er behov for markante opstramninger af den danske eksportpolitik, så den slags situationer ikke kan opstå igen. Det er ikke til at holde ud at tænke på, at danske produkter kan indgå som en vital del af den igangværende undertrykkelse. Den nuværende tilgang til eksporttilladelser er under al kritik. Hvis man eksporterer til disse lande, hvornår vil man så nægte en tilladelse?”, siger Amnestys generalsekretær Trine Christensen.

Trods klare advarsler fra Storbritannien mod at give eksporttilladelse til BAE Systems Applied Intelligence i Nørresundby, gav Erhvervsstyrelsen grønt lys efter at have gennemført en lovpligtig høring i Udenrigsministeriet, der skal vurdere, om produkter ”kan benyttes til undertrykkelse eller andre former for krænkelser af menneskerettighederne”. Svaret fra Udenrigsministeriet var kortfattet: ”Udenrigsministeriet finder ikke anledning til at udtale sig imod vedhæftede ansøgning”.

”Det er dybt foruroligende og komplet uforståeligt, at Udenrigsministeriet i sin vurdering ikke inddrager de kendte og meget alvorlige overgreb og menneskerettighedskrænkelser, der finder sted over en bred kam i Golf-landene. Den danske eksport af avanceret overvågningsudstyr betyder, at Danmark indirekte er medskyldig i den massive undertrykkelse af civilsamfundet i disse lande”, siger Trine Christensen.

”Eksport af overvågningsudstyr kan aldrig være vigtigere end menneskeliv. De modige mennesker, der stadig siger fra overfor den brutale undertrykkelse, fortjener vores støtte. Vi har hårdt brug for, at de vinder deres kamp”, siger Trine Christensen.