Amnesty: Suspender Saudi-Arabien fra FN-råd

Nyhed: FN skal suspendere Saudi-Arabien fra FN’s Menneskerettighedsråd på grund af grove og systematiske krænkelser af menneskerettighederne.

Saudi-Arabien har begået grove og systematiske krænkelser af menneskerettighederne og udnyttet sin position i FN’s Menneskerettighedsråd til at blokere for undersøgelser af krigsforbrydelser. Derfor opfordrer verdens to største menneskerettighedsorganisationer, Amnesty International og Human Rights Watch, til, at FN’s generalforsamling suspenderer Saudi-Arabiens rettigheder som medlem af menneskerettighedsrådet, indtil Saudi-Arabien indstiller de ulovlige bombardementer i Yemen, og angrebene er undersøgt til bunds.

”Det er troværdigheden af FN’s Menneskerettighedsråd, der er på spil. Siden Saudi-Arabien blev medlem af rådet, er menneskerettighedssituationen i landet forværret, og den saudisk ledede koalition har dræbt og såret tusinder af civile i Yemen. Det er hykleri af værste skuffe, hvis Saudi-Arabien får lov at fortsætte som aktivt medlem af rådet, hvor det har udnyttet sin position til at afværge at blive stillet til regnskab for mulige krigsforbrydelser”, siger Richard Bennett, der er leder af Amnestys FN-kontor.

Amnesty International og Human Rights Watch fremhæver, at Saudi-Arabien udnyttede sin plads i rådet til at afspore en resolution om at indlede en uafhængig undersøgelse af mulige krigsforbrydelser i Yemen. I stedet lykkedes det Saudi-Arabien at samle opbakning til sin egen tandløse resolution om en national undersøgelse, som efter ni måneder ikke er kommet et skridt nærmere at undersøge beskyldningerne om krigsforbrydelser og andre overgreb.

Som medlem af Menneskerettighedsrådet er Saudi- Arabien forpligtet til at opretholde de højeste standarder for menneskerettigheder, og ifølge den FN-resolution, som skabte rådet, kan et flertal på to tredjedele i FN’s generalforsamling suspendere rettighederne for et medlemsland i rådet, hvis landet begår grove og systematiske krænkelser af menneskerettighederne.

Pression mod FN

”Saudi-Arabien har anført en militær koalition, som har udført ulovlige og dødelige luftangreb mod hospitaler, markeder og skoler i Yemen. Koalitionen har gentagne gange benyttet internationalt forbudte våben i civile områder. Hjemme har Saudi-Arabien udført hundredvis af henrettelser, sendt børn og unge på dødsgangen efter uretfærdige retssager og hensynsløst undertrykt oppositionen og menneskeretsaktivister”, siger Richard Bennet

Senest er det blevet afsløret, at Saudi-Arabien har udøvet pression mod FN for at blive slettet fra en liste over lande, der krænker børns rettigheder under væbnet konflikt. Saudi-Arabien truede med at trække sin økonomiske støtte til FN, hvis ikke den saudisk ledede koalition i Yemen blev strøget fra en kritisk FN-rapport. Samtidig har nogle af Saudi-Arabiens vigtigste allierede, USA og Storbritannien, endnu ikke stoppet sin eksport af våben og ammunition til Saudi-Arabien trods overvældende beviser for, at de bliver brugt til krigsforbrydelser i Yemen.

”Det, der i særdeleshed er chokerende, er den larmende tavshed fra det internationale samfund, som igen og igen har givet efter for pres fra Saudi-Arabien og sat forretning, våben og handelsaftaler over menneskerettighederne, selv om Saudi-Arabien er notorisk kendt for at begå grove og systematiske overgreb med total straffrihed”, siger Richard Bennett.