Amnesty til EU: Mennesker, der krydser Middelhavet, skal beskyttes

Mennesker, der krydser Middelhavet, skal beskyttes

EU’s indenrigs- og justitsministre har op til deres møde i dag modtaget en 20 punkts handlingsplan til løsning af den uholdbare situation for flygtninge og migranter på vej til Europa.

Undgå, at både med flygtninge og migranter strander på havet. Stop den automatiske, tidsubegrænsede og ulovlige tilbageholdelse af mennesker i Libyen.

Det er hovedbudskaberne i den handlingsplan, som Amnesty International og Human Rights Watch har sendt til EU’s indenrigs- og justitsministre før deres møde i Bruxelles i dag. På mødets dagsorden er blandt andet spørgsmålet om flygtninge- og migranter, der krydser Middelhavet for at komme ind i EU.

”Det er bydende nødvendigt, at de europæiske regeringer arbejder sammen for at finde frem til en midlertidig aftale, der fastlægger et delt ansvar mellem landene for de kvinder, mænd og børn, der bliver reddet på Middelhavet. Ellers vil det farlige mønster med både, der strander på havet i ugevis, fortsætte,” siger Matteo de Bellis, der er Amnesty Internationals observatør på området.

EU har på det seneste konsekvent lukket for havneadgang til både med flygtninge og migranter, og unionen har støttet den libyske kystvagt, som standser folk på havet og sender dem tilbage til Libyen. Det har ført til, at flygtninge og migranter bliver fanget i Libyen, hvor mange bliver udsat for alvorlige krænkelser, herunder tortur.

Handlingsplan 

Handlingsplanen, som består af 20 punkter, indeholder forslag til, hvordan man sikrer menneskerettighederne for de, der krydser Middelhavet. Det indebærer blandt andet, at man med det samme redder de mennesker, der er i fare, og sikrer deres adgang til Europa og siden flytning internt i Europa. Desuden skal der gøres noget ved den katastrofale situation for de mennesker, der er fanget i Libyen. EU’s regeringer bør samarbejde med Libyen om at få bragt den automatiske og tidsubegrænsede tilbageholdelse af migranter og flygtninge til ende.

Cavadonga de la Campa, fungerende leder af Amnestys Europa-kontor, og Lotte Leicht fra Human Rights Watchs EU-kontor skriver i et ledsagende brev til ministrene: ”I en tid, hvor der sker mange fordrivelser på globalt plan, bør EU være åben for at beskytte og hjælpe dem, der er i nød, og afstå fra at slå ind på en tilgang, som legitimerer de holdninger, der er til stede hos dem, der ser flygtninge og migranters ankomst til Europa som en trussel.”

”Hvis man slår ned på uregelmæssig migration uden samtidig at åbne sikre og regulære ruter for flygtninge og migranter, vil det kun føre til, at folk bliver fanget i lande, hvor de er udsat for menneskerettighedskrænkelser, begået af skruppelløse myndigheder,” skriver Lotte Leicht og Cavadonga la Campa.