Amnestys internationale generalsekretær: Menneskerettighederne skal respekteres i konflikten mellem Rusland og Ukraine

Alle parter skal sikre beskyttelsen af civile liv og afstå fra at bruge ulovlige våben, siger Agnès Callamard. Amnesty holder skarpt øje med mulige menneskerettighedskrænkelser i den optrappede konflikt.

Ruslands præsident Vladimir Putin beordrede mandag, at der skulle foretages ”fredsbevarende operationer” i to selvudnævnte republikker i det østlige Ukraine. Denne optrapning af konflikten får følgende ord med på vejen af Amnestys generalsekretær, Agnès Callamard:

”Efter uger med nyttesløse forhandlinger må beskyttelsen af civile i Ukraine have topprioritet. Mens potentialet for en fuldt udviklet konflikt nu er katastrofal virkelighed, bør der gøres mest muligt for at minimere civile lidelser og prioritere medmenneskelighed i denne krise. Det er alle parter lovmæssigt forpligtet til at gøre”.

Amnesty følger situationen tæt

Amnesty holder skarpt øje med udviklingen og parternes ageren i konflikten.

”Vi opfordrer alle parter til at overholde folkeretten. De skal sikre beskyttelsen af civile liv og afstå fra vilkårlige angreb og brugen af ulovlige våben som klyngeammunition. Vi opfordrer også alle parter til at tillade og facilitere, at humanitære organisationer får adgang til og mulighed for at hjælpe civile, der rammes af krigshandlingerne. Amnesty vil følge situationen tæt for at kunne afsløre alle parters krænkelser af folkeretten”.

Konflikt med dyster forhistorie

Amnesty har tidligere advaret om de katastrofale følger, som en optrapning af den væbnede konflikt mellem Rusland og Ukraine vil have på menneskerettighederne – herunder truslen mod civile liv, levebrød og infrastruktur samt en potentiel akut mangel på mad og massefordrivelser. Organisationen dokumenterede alvorlige menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med konflikten i det østlige Ukraine i 2014-2015, hvor der blev begået krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.