Asylforslag i strid med Flygtningekonventionen

Forslaget om at sende asylansøgere til lejre i nærområderne er både urealistisk og i strid med menneskerettighederne.

Onsdag den 8. oktober fremlagde Dansk Folkeparti og Liberal Alliance to nærmest identiske forslag, der handler om, at asylansøgere, i stedet for at få adgang til og beskyttelse i Danmark, skal sendes til lejre i Mellemøsten og Afrika. 

Danmark skal forsøge at indgå aftaler med lande tæt på konflikterne, og lejrene skal oprettes og drives med brug af bistandsmidler.

Evnen til medmenneskelighed 

Forslaget, der er i strid med flygtningekonventionen, mødes med undren og bekymring af Amnesty. 

”Vi er åbenbart ved at miste evnen til medmenneskelighed, når vi synes, at det er et mål at deportere mennesker på flugt tilbage til lande, hvor der ikke er nogen sikkerhed og nogen tryghed,” siger Amnestys juridiske konsulent Claus Juul til DR. 

”Asylansøgere og krigsflygtninge, som banker på vores dør, skal ikke anbringes i lejre i tredjeverdenslande, som selv har ondt i menneskerettighederne. Mennesker på flugt fra krig og forfølgelse har ret til en retfærdig asylsagsbehandling og beskyttelse mod overgreb, mens de venter,” siger Claus Juul.  

Manglende sikkerhed 

Danmark er forpligtet til at sikre asylansøgernes sikkerhed, men asylforslaget vil gøre netop dette nærmest umuligt, idet der kun vil opnås en økonomisk fordel, hvis asylansøgerne sendes til fattige lande i nærområderne. Lande, der ofte har problemer med at overholde menneskerettighederne. 

Amnesty har gentagende gange dokumenteret udbredte menneskerettighedskrænkelser af asylansøgere i en række af de lande, der har været nævnt i denne sammenhæng.

”At anbringe dem i lande, hvor vi må spærre dem inde i lukkede lejre for at beskytte dem mod overgreb fra politiet og lokalbefolkningen, er i strid med Flygtningekonventionen. Det kaldes et fængsel,” siger Claus Juul.

Uheldigt signal

Udover at forslaget er juridisk problematisk, advarer Claus Juul også om det signal, som Danmark vil sende internationalt ved at sende asylansøgere i lejre udenfor landets grænser. 

”Det vil nok vække en vis genlyd i verdenssamfundet, hvis et af verdens rigeste lande arbejder på at få indført en ordning, som går ud på at eksportere sine asylansøgere og sine flygtninge til verdens fattigste lande,” siger Claus Juul til DR. 

”At man siger: ’de passer ikke ind hos os, de vil have det bedre i nærområderne.’ Det på trods af, at nærområderne er dem, der i forvejen er hårdest belastet, og selvom vi strengt taget i Danmark, EU og resten af Vesten ville have råd til at hjælpe mere, end vi gør,” siger Claus Juul til DR. 

Det er Syriens nabolande Libanon, Tyrkiet og Jordan, der tager imod langt størstedelen af de mennesker, der flygter fra borgerkrigen i Syrien. I Libanon befinder der sig lige nu mellem 1,5 og 2 millioner syriske flygtninge og i Jordan 1,4 millioner flygtninge.