Asylforslag i strid med menneskerettighederne

Regeringens forslag om at begrænse flygtninges mulighed for familiesammenføring og midlertidig asyl er i strid med både retten til familieliv og børnekonventionen, mener Amnesty.

Regeringen bebudede i september en stramning af asylreglerne. Flygtninge, der ikke er personligt forfulgte, skal i første omgang kun have opholdstilladelse i et år, ligesom de det første år i Danmark ikke skal kunne opnå familiesammenføring, mener regeringen.
 
En sådan ordning udgør dog et markant skridt væk fra, hvordan Danmark traditionelt har behandlet mennesker, der får tildelt asyl, påpeger Amnesty. 
 
 

Vent – og kryds fingre

”Historisk har vi i Danmark haft en generel humanitær grundholdning, og forslaget varsler derfor nye tider. Med forslaget vil man helt lavpraktisk bede herboende krigsflygtninge fra Syrien om at sætte sig og vente og krydse fingre for, at deres ægtefælle og børn kan klare sig i konfliktens randområder, indtil der er gået et år”, siger Claus Juul, der er juridisk konsulent i Amnesty. 
 
Ordningen vil efter Amnestys vurdering være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, retten til familieliv. Heri fastslås det, at man alene kan gøre indgreb i retten til familieliv når indgrebet er ”nødvendigt i et demokratisk samfund”, f.eks. med henvisning til den nationale sikkerhed. 
 

Forslag bør ændres

I forslaget angiver regeringen kun to grunde til, at man vil afskære syrerne fra familiesammenføring det første år. For det første, at krigsflygtningene kun har en begrænset tilknytning til Danmark, når de kommer hertil, og for det andet hensynet til at opretholde en effektiv immigrationskontrol. 
 
”Regeringen bør ændre den del af forslaget, der er i strid med retten til familieliv, og sikrer, at krigsflygtninges rettigheder respekteres på samme vis, som andre flygtninges,” siger Claus Juul.